Spørretimespørsmål fra Anne Aakervik (A) til miljøvernministeren

Datert: 12.02.1991
Besvart: 20.02.1991 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Anne Aakervik (A)

Spørsmål

Anne Aakervik (A): "Moss Glassverk har inntil nylig vært avtaker av kildesortert glass- avfall fra kommuner over hele landet. Glassverket har imidlertid stoppet mottaket. Enkelte kommuner har følgelig sett seg nødt til å stanse innsam- lingen av glassavfall, mens andre kommuner som for eksempel Oslo, foreløpig deponerer det innsamlede glasset på søppelfyllinger.

Hva vil statsråden gjøre for å få løst avtaksproblemene i forbindelse med innsamlet glassavfall?"


Les hele debatten