Spørretimespørsmål fra Marit Rotnes (A) til miljøvernministeren

Datert: 13.02.1991
Besvart: 20.02.1991 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Marit Rotnes (A)

Spørsmål

Marit Rotnes (A): "Hvert år foregår det langs Norges kyst omfattende dumping av skipsvrak, som representerer fare for forurensning samtidig som vrakene inneholder verdier som kunne vært tatt vare på.

Hva vil miljøvernministeren gjøre med dette forurensningsproblemet?"


Les hele debatten