Spørretimespørsmål fra Bjørn Tore Godal (A) til miljøvernministeren

Datert: 14.02.1991
Besvart: 20.02.1991 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Bjørn Tore Godal (A)

Spørsmål

Bjørn Tore Godal (A): "Har Norge fraveket sine CO2-målsettinger ved å gå inn for såkalte internasjonale kostnadseffektive løsninger i det første forhandlingsmøtet i Washington om en klimakonvensjon?"


Les hele debatten