Spørretimespørsmål fra Per Aunet (SV) til miljøvernministeren

Datert: 15.02.1991
Besvart: 20.02.1991 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Per Aunet (SV)

Spørsmål

Per Aunet (SV): "Regjeringen hevder å ha fått gjennomslag for "føre var-prinsippet" i EØS-avtalen.

Innebærer dette at "føre var-prinsippet" er overordnet cassis de dijon?"


Les hele debatten