Spørretimespørsmål fra Magnar Sortåsløkken (SV) til sosialministeren

Datert: 15.02.1991
Fremsatt av: Marie Lovise Widnes (SV)
Besvart: 20.02.1991 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

Magnar Sortåsløkken (SV)

Spørsmål

Magnar Sortåsløkken (SV): "En EØS-avtale vil ha virkninger for Norsk Medisinaldepots rolle som statsmonopol og for behovsprøving av medisiner.

Er det foretatt konsekvensutredninger av dette og vil i så fall disse bli offentliggjort?" (Tatt opp av representanten Marie Lovise Widnes)


Les hele debatten