Spørretimespørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til samferdselsministeren

Datert: 20.03.1997
Besvart: 09.04.1997 av samferdselsminister Sissel Rønbeck

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): 18. mars 1997 gav Samferdselsdepartementet eit norsk og eit utanlandsk meklarforetak i oppgåve å verdsetja Telenor.

Kva er årsaka til dette, og kva vil verdsetjinga kosta?


Les hele debatten