Spørretimespørsmål fra Leiv Blakset (Sp) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 13.02.1991
Besvart: 20.02.1991 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Leiv Blakset (Sp)

Spørsmål

Leiv Blakset (Sp): "I desember 1990 underteikna alle partia på Stortinget ein traktat frå "Renta ned-aksjonen" om utdanning og studiefinansiering. Eit av punkta i traktaten seier at det må utarbeidast ein handlingsplan for korleis dagens studiefinansiering skal vidareutviklast.

Vil statsråden sørgje for at det i nær framtid vert utarbeidd ein slik handlingsplan?"


Les hele debatten