Spørretimespørsmål fra Theo Koritzinsky (SV) til kulturministeren

Datert: 15.02.1991
Besvart: 20.02.1991 av kulturminister Åse Kleveland

Theo Koritzinsky (SV)

Spørsmål

Theo Koritzinsky (SV): "EFs indre marked og EØS-forhandlingene om uhemmet flyt av kapital, varer og tjenester angår også kultur- og medianæringene.

Hvilke virkninger kan en EØS-avtale få for sentrale nasjonale kulturpolitiske virkemidler som pressestøtte, biblioteksvederlag, filmstøtte, kommunal kinodrift og konsesjonsreglene for TV2?"


Les hele debatten