Spørretimespørsmål fra Dag C. Weberg (H) til olje- og energiministeren

Datert: 20.02.1991
Besvart: 06.03.1991 av olje- og energiminister Finn Kristensen

Dag C. Weberg (H)

Spørsmål

Dag C. Weberg (H): "Norge solgte i 1990 ca 15 milliarder kwh energi til Sverige til 6-7 øre/kwh. Norske veksthusprodusenter betaler nå 2,5 ganger høyere energipris enn for eksempel nederlandske produsenter.

Vil statsråden medvirke til å få fart på arbeidet med effektiviseringen av kraftmarkedet slik energiloven legger opp til, slik at innenlandsk næringsliv får de samme gunstige vilkår som utenlandske kunder nå oppnår?"


Les hele debatten