Spørretimespørsmål fra Ranja Hauglid (A) til forsvarsministeren

Datert: 06.02.1991
Besvart: 06.03.1991 av forsvarsminister Johan Jørgen Holst

Ranja Hauglid (A)

Spørsmål

Ranja Hauglid (A): "En undersøkelse fra miljøvernavdelingen hos fylkesmannen i Troms, viser at det ligger igjen store mengder avfall etter øvelser. Delvis dreier det seg om matvarer, delvis miljøfarlig avfall.

Hvilke tiltak vil forsvarsministeren sette i verk for å bedre disse forholdene?"


Les hele debatten