Spørretimespørsmål fra Mary Kvidal (A) til kommunalministeren

Datert: 13.02.1991
Besvart: 06.03.1991 av kommunalminister Kjell Borgen

Mary Kvidal (A)

Spørsmål

Mary Kvidal (A): "For ett år siden vedtok Kommunaldepartementet og Landbruksdepartementet at det nye nasjonale husflidsenteret skulle etableres på Røros. Siden har det pågått en dragkamp om plasseringen av senteret. Blant annet uttaler på- troppende daglig leder til Adresseavisen, 12. februar 1991: "Når det gjelder min stilling er det ingenting som tilsier at den skal legges til Røros."

Hva kan statsråden gjøre for at Røros kan bli det senter for norsk husflid som det fra politisk hold var lagt opp til?"