Spørretimespørsmål fra Einar Olav Skogholt (A) til arbeids- og administrasjonsministeren

Datert: 14.02.1991
Besvart: 06.03.1991 av arbeids- og administrasjonsminister Tove Strand

Einar Olav Skogholt (A)

Spørsmål

Einar Olav Skogholt (A): "Norske entreprenører og håndverkere med oppdrag i Sverige blir pålagt å innbetale en avgift pr. arbeidet time til det svenske bygnings- arbeiderforbundet.

Vil kommunalministeren ta initiativ til et forsøk på å få opphevet denne urimelige ordningen?"


Les hele debatten