Spørretimespørsmål fra Børre Rønningen (SV) til kommunalministeren

Datert: 15.02.1991
Besvart: 06.03.1991 av kommunalminister Kjell Borgen

Børre Rønningen (SV)

Spørsmål

Børre Rønningen (SV): "En arbeidsgruppe i svensk LO har konkluderte med at svensk arbeids- tvistlovgivning må endres betydelig ved en svensk tilpasning til EFs regel- verk. Lover må blant annet erstatte kollektive avtaler på det arbeidsretts- lige området og fagbevegelsen vil ikke kunne opptre som part i arbeids- rettslige saker.

Vil en EØS-avtale få lignende konsekvenser for norsk arbeidsrett og norsk fagbevegelses innflytelse?"


Les hele debatten