Spørretimespørsmål fra Reidar Sandal (A) til kommunalministeren

Datert: 22.02.1991
Besvart: 06.03.1991 av kommunalminister Kjell Borgen

Reidar Sandal (A)

Spørsmål

Reidar Sandal (A): "I 1989 søkte Sogn og Fjordane fylkeskommune, med heimel i lov om fylkeskommunar, om løyve til å drive ei forsøksordning når det gjeld tilsetjing i vidaregåande skular.

Vil statsråden medverke til at det blir gjeve svar på søknaden med det første?"


Les hele debatten