Spørretimespørsmål fra Lars Gunnar Lie (KrF) til arbeids- og administrasjonsministeren

Datert: 22.02.1991
Besvart: 06.03.1991 av arbeids- og administrasjonsminister Tove Strand

Lars Gunnar Lie (KrF)

Spørsmål

Lars Gunnar Lie (KrF): "Statskonsult har i brev av 3. juli 1990 til Noregs Mållag gjeve uttrykk for ei tolking av mållova eg meiner ikkje kan vere i samsvar med mållova.

Vil arbeids- og administrasjonsministeren gjera klårt for Statskonsult at mållova skal fylgjast?"


Les hele debatten