Spørretimespørsmål fra Børre Rønningen (SV) til arbeids- og administrasjonsministeren

Datert: 28.02.1991
Besvart: 06.03.1991 av arbeids- og administrasjonsminister Tove Strand

Børre Rønningen (SV)

Spørsmål

Børre Rønningen (SV): "Etter ansvarsreformen for dei psykisk utviklingshemma har staten påtatt seg å gje dei psykisk utviklingshemma, som kan ta del i produksjon, eit arbeidstilbod. Eg er kjent med at løyvinga til dette føremålet i 1991 kun vil dekke eit fåtal nye arbeidsplassar.

Vil statsråden i tilknytning til revidert nasjonalbudsjett gjere fram- legg om å styrke budsjettet slik at fleire psykisk utviklingshemma kan få eit arbeidstilbod?"


Les hele debatten