Spørretimespørsmål fra Dagfinn Hjertenes (H) til landbruksministeren

Datert: 01.03.1991
Besvart: 06.03.1991 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Dagfinn Hjertenes (H)

Spørsmål

Dagfinn Hjertenes (H): "Trass i sterke protester fra melkeleverandører, fra matvare- leverandører til oljevirksomheten i Nordsjøen og fra fylkesmannen i Sogn og Fjordane med grunnlag i beredskapssituasjonen, har styret i Sogn og Fjordane Meieri anbefalt at produksjonsanlegget i Florø skal legges ned.

Vil landbruksministeren gripe inn for å stoppe nedleggingsplanene?"


Les hele debatten