Spørretimespørsmål fra Dag C. Weberg (H) til miljøvernministeren

Datert: 01.03.1991
Besvart: 06.03.1991 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Dag C. Weberg (H)

Spørsmål

Dag C. Weberg (H): "Direktoratet for naturforvaltning vurderer eventuelt kjøp av eiendommen Valevatn i Sirdal for innlemmelse i den foreslåtte nasjonalpark i Frafjordheiene.

Hva vil statsråden gjøre for at de jordbruksinteresser som knytter seg til bruken av området ikke blir skadelidende ved et statlig kjøp?"


Les hele debatten