Spørretimespørsmål fra Jørgen Kosmo (A) til justisministeren

Datert: 26.02.1991
Fremsatt av: Karin Lian (A)
Besvart: 06.03.1991 av justisminister Kari Gjesteby

Jørgen Kosmo (A)

Spørsmål

Jørgen Kosmo (A): "Det hevdes at enkelte leverandører underminerer kjøpslovens forbruker- vern ved å begrense kravene til produktenes kvalitet og ved en hardhendt bruk av bevisbyrderegler overfor forbrukerne.

Vil justisministeren vurdere å gi forbrukerkjøpslov-utvalget i oppdrag å foreslå rettslige tiltak mot denne omgåelse av lovens formål?" (Tatt opp av Karin Lian)


Les hele debatten