Spørretimespørsmål fra Johan M. Nyland (A) til samferdselsministeren

Datert: 12.02.1991
Besvart: 06.03.1991 av samferdselsminister Kjell Opseth

Johan M. Nyland (A)

Spørsmål

Johan M. Nyland (A): "Vegdirektøren har anmodet vegsjefen i Oppland å begynne og salte deler av E6 og rv 4. Vegmyndighetene i fylket har frarådet dette til- taket da det foreløpig ikke er bevist at det vil bedre trafikksikkerheten, men derimot kan føre til et dårligere miljø.

Bør ikke slike tiltak avgjøres av vegmyndighetene i fylket, som bør ha de beste forutsetningene til å ta slike avgjørelser?"


Les hele debatten