Spørretimespørsmål fra Inge Myrvoll (SV) til samferdselsministeren

Datert: 28.02.1991
Besvart: 06.03.1991 av samferdselsminister Kjell Opseth

Inge Myrvoll (SV)

Spørsmål

Inge Myrvoll (SV): "Med bakgrunn i rapporten fra hovrattsjurist Goran Steen om flyplassen på Værøy har Samferdselsdepartementet konkludert med: "Værøy lufthavn bør fortsatt være stengt for regulær flytrafikk." Det skal blant annet arbeides videre med vindmålinger.

Vil samferdselsministeren, med bakgrunn i fortsatt stenging, ta opp til ny vurdering å etablere midlertidig helikopterrute til Værøy inntil permanent tilbud er klarlagt?"


Les hele debatten