Spørretimespørsmål fra Dagfinn Hjertenes (H) til samferdselsministeren

Datert: 01.03.1991
Besvart: 06.03.1991 av samferdselsminister Kjell Opseth

Dagfinn Hjertenes (H)

Spørsmål

Dagfinn Hjertenes (H): "Ved en del av flyplassene i Sogn og Fjordane har regulariteten blitt dårligere etter at Luftfartsverket har fastsatt nye og strengere krav til sikt ved innflyging.

Hva vil bli gjort fra departementet sin side for å bedre regulariteten?"


Les hele debatten