Spørretimespørsmål fra Alf E. Jakobsen (A) til sosialministeren

Datert: 20.02.1991
Besvart: 06.03.1991 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

Alf E. Jakobsen (A)

Spørsmål

Alf E. Jakobsen (A): "Mange kommuner ser ut til å satse på utbygging av bokollektiv eller "mini-institusjoner" i forhold til mennesker med psykisk utviklingshemming.

Hva vil sosialministeren gjøre for å sikre at ansvarsreformens intensjoner følges opp når det gjelder botilbud?"


Les hele debatten