Spørretimespørsmål fra Marie Brenden (A) til sosialministeren

Datert: 21.02.1991
Besvart: 06.03.1991 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

Marie Brenden (A)

Spørsmål

Marie Brenden (A): "Hva vil statsråden foreta seg for å hindre at Rikstrygdeverkets store datakjøp går til utlandet?"


Les hele debatten