Spørretimespørsmål fra Thea Knutzen (H) til sosialministeren

Datert: 22.02.1991
Besvart: 06.03.1991 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

Thea Knutzen (H)

Spørsmål

Thea Knutzen (H): "Sorenskriver Sveinung Flaaten har nå avgitt den juridiske betenkning den tidligere sosialminister ba om, og som sosialkomiteen henviste til i Innst. O. nr. 7 for 1989-90, vedrørende statens lovtolkning når det gjelder samordning mellom offentlig tjenestepensjon og tilleggspensjon fra folketrygden.

Hva vil statsråden foreta seg for å følge opp denne rapporten?"


Les hele debatten