Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til sosialministeren

Datert: 25.02.1991
Besvart: 06.03.1991 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "Ifølge dagsavisen Varden for 23. februar 1991 uttaler formannen i Telemark legeforening, at hun som lege har hjulpet folk til uføretrygd, som strengt tatt ikke skulle hatt det.

Er statsråden enig i at dette er misbruk av trygdemidler, og vil statsråden ta saken opp med den angjeldende lege og Den norske læge- forening?"


Les hele debatten