Spørretimespørsmål fra Trond Jensrud (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 20.02.1991
Spørsmålet er trukket tilbake

Trond Jensrud (A)

Spørsmål

Trond Jensrud (A): "Medfører det riktighet at Regjeringen vil innføre renter i studietiden?" (Trukket)


Les hele debatten