Spørretimespørsmål fra Grete Knudsen (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 21.02.1991
Besvart: 06.03.1991 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Grete Knudsen (A)

Spørsmål

Grete Knudsen (A): "I 1990 økte Hordaland antall lærekontrakter med hele 35%, antallet voksne som gjennomførte fagprøven etter paragraf 20 i voksenopplærings- loven økte også betydelig. For å kunne fremskaffe flere lærlingeplasser trengs det ressurser til oppsøkende virksomhet vis a vis bedriftene.

Vil departementet vurdere ekstra innsats på dette området?"


Les hele debatten