Spørretimespørsmål fra Tore A. Liltved (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 21.02.1991
Spørsmålet er trukket tilbake

Tore A. Liltved (H)

Spørsmål

Tore A. Liltved (H): "Hvilke endringer har statsråden gjort innen Prosjekt S, som arbeider med en omorganisering av statens skoler for spesialundervisning, for å gjenopprette tilliten mellom prosjektansvarlige og berørte skoler, foreldre og referansegrupper?" (Trukket)


Les hele debatten