Spørretimespørsmål fra Ingeborg Botnen (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 26.02.1991
Besvart: 06.03.1991 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Ingeborg Botnen (A)

Spørsmål

Ingeborg Botnen (A): "I tradisjonelle jentefag er ofte videregående utdanning 1- eller 2-årig, og gir ikke kompetanse til opptak til høyere utdanning. Ett eksempel på dette er helsefagutdanningen som ikke gir kompetanse til sjukepleierhøgskole.

Hva vil statsråden gjøre med dette?"


Les hele debatten