Spørretimespørsmål fra Laila Kaland (A) til barne- og familieministeren

Datert: 21.02.1991
Besvart: 06.03.1991 av barne- og familieminister Matz Sandman

Laila Kaland (A)

Spørsmål

Laila Kaland (A): "Frå enkelte hald vert det hevda at kvinner har grunn til å føle uro ved ei EØS-avtale, dette i høve til kvinnelege arbeidsplassar, politisk deltaking, sosiale reformar og miljøspørsmål.

Korleis vurderar likestillingsstatsråden denne problemstillinga?"


Les hele debatten