Spørretimespørsmål fra Marit Nybakk (A) til barne- og familieministeren

Datert: 01.03.1991
Besvart: 06.03.1991 av barne- og familieminister Matz Sandman

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A): "Økningen i statlig driftstilskudd til barnehager og fritidshjem har ført til at Oslo kommune reduserer det kommunale driftstilskuddet tilsvarende.

Hva er statsrådens syn på en slik praksis?"


Les hele debatten