Spørretimespørsmål fra Sylvia Brustad (A) til barne- og familieministeren

Datert: 01.03.1991
Besvart: 06.03.1991 av barne- og familieminister Matz Sandman

Sylvia Brustad (A)

Spørsmål

Sylvia Brustad (A): "Åpning for permanente muligheter til å starte familiebarnehager, drevet også i barnas hjem med assistent utenfra og med statstilskudd, var det i fjor vår flertall for i Stortinget, uten at dette ble fulgt opp av regjeringen Syse.

Hva har Regjeringen Harlem Brundtland gjort for å følge opp dette, og andre ulike former for familiebarnehager?"


Les hele debatten