Spørretimespørsmål fra Jens Marcussen (FrP) til finansministeren

Datert: 21.02.1991
Besvart: 06.03.1991 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Jens Marcussen (FrP)

Spørsmål

Jens Marcussen (FrP): "Når vil Finansdepartementet fastsette regler for at fartøyer som er fritatt for å betale mineraloljeavgift på brenselolje skal slippe å bli fakturert for den samme avgiften?"


Les hele debatten