Spørretimespørsmål fra Anne Enger (Sp) til finansministeren

Datert: 28.02.1991
Besvart: 06.03.1991 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Anne Enger (Sp)

Spørsmål

Anne Enger (Sp): "Ifølge Dagens Næringsliv 28. februar 1991 har finansråden bedt Statistisk Sentralbyrå utarbeide strengere retningslinjer for uttalelser som kan tolkes som kommentarer til utformingen av den økonomiske politikken. Grensen mellom faglige og politiske vurderinger er vanskelig å trekke blant annet i økonomiske spørsmål.

Mener finansministeren det er viktig at faglig uenighet kan komme åpent fram i den offentlige debatt?"


Les hele debatten