Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til kommunalministeren

Datert: 28.02.1991
Besvart på vegne av: Kommunalministeren
Besvart: 13.03.1991 av arbeids- og administrasjonsminister Tove Strand

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "I Rakkestad kommune i Østfold planlegges en flyktningebedrift i kommunal regi. Det vil være et pilotprosjekt hvor virksomheten skal være tredelt - egenproduksjon, undervisning og tjenesteyting. Man frykter at disse sterkt subsidierte offentlige arbeidsplassene vil utkonkurrere bedriftsøkonomisk lønnsomme arbeidsplasser i privat virksomhet.

Vil statsråden bidra til en mer fornuftig bruk av integrerings- tilskuddet for flyktninger?"


Les hele debatten