Spørretimespørsmål fra Marie Brenden (A) til arbeids- og administrasjonsministeren

Datert: 07.03.1991
Besvart: 13.03.1991 av arbeids- og administrasjonsminister Tove Strand

Marie Brenden (A)

Spørsmål

Marie Brenden (A): "Det er gått ut beskjed til trygdekontorer og trygderevisjon som betyr at arbeidsledige ikke får sin utbetaling av dagpenger eller kurs- stønad for ukene 11 og 12 før påske, fordi den faste utbetalingsdel faller i påskeuken.

Kan statsråden bidra til at rutinene forandres i forhold til utbeta- linger før høytider?"


Les hele debatten