Spørretimespørsmål fra Karita Bekkemellem (A) til arbeids- og administrasjonsministeren

Datert: 08.03.1991
Besvart: 13.03.1991 av arbeids- og administrasjonsminister Tove Strand

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A): "Hva kan departementet gjøre for å sikre at arbeidsmarkedsbedriftene kan delta i indeksreguleringen i forbindelse med tariffoppgjøret for 1990?"


Les hele debatten