Spørretimespørsmål fra Eva R. Finstad (H) til landbruksministeren

Datert: 22.02.1991
Besvart: 13.03.1991 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Eva R. Finstad (H)

Spørsmål

Eva R. Finstad (H): "På grunn av våronn og sommersesong vil det være vanskelig å gjennom- føre en grundig gjennomgang av Alstadheim-utvalgets innstilling i de lokale bondelagene.

Vil landbruksministeren ta hensyn til dette og forlenge høringsfristen, som er satt til 15. oktober 1991, med 3-4 måneder?"


Les hele debatten