Spørretimespørsmål fra Olav Akselsen (A) til justisministeren

Datert: 21.02.1991
Besvart: 13.03.1991 av justisminister Kari Gjesteby

Olav Akselsen (A)

Spørsmål

Olav Akselsen (A): "Oppslag i media tyder på at justissektoren på langt nær har ressursar nok til å fylgja opp i konkurssaker. Dette til tross for at justisministeren har sagt at slike saker skal prioriterast.

Kva tiltak vil verta sette i verk for å endra denne situasjonen?"


Les hele debatten