Spørretimespørsmål fra Jens Marcussen (FrP) til justisministeren

Datert: 06.03.1991
Fremsatt av: Ole Tinghaug (FrP)
Besvart: 13.03.1991 av justisminister Kari Gjesteby

Jens Marcussen (FrP)

Spørsmål

Jens Marcussen (FrP): "Synes justisministeren det er riktig å utlyse stillingen som lensmann for tilsetting i Moland kommune, nu når lensmannsetaten må opp til vurdering etter kommunesammenslåingen i Arendals-regionen?" (tatt opp av representanten Ole Tinghaug)


Les hele debatten