Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til miljøvernministeren

Datert: 28.02.1991
Besvart: 13.03.1991 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "Miljøvernmyndighetene har nedlagt forbud mot bruk av freongass i kjøleanlegg i nye biler fra 1. juli 1991. Bilindustrien er i ferd med å finne frem til brukbare, miljøvennlige alternativ, men det er nødvendig med en viss overgangstid til utprøving av nye kjølemedier.

Vil statsråden ta et initiativ for å utsette forbudet, eller innføre en generell dispensasjonsordning innenfor rammen av Montreal-protokollen, slik at berørte parter får en realistisk mulighet til å følge opp?"


Les hele debatten