Spørretimespørsmål fra Sverre Mauritzen (H) til miljøvernministeren

Datert: 08.03.1991
Besvart: 13.03.1991 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Sverre Mauritzen (H)

Spørsmål

Sverre Mauritzen (H): "Representanten John G. Bernander har reist interpellasjon til miljø- vernministeren om økt myndighet og ansvar for lokalforvaltningen i miljø- vernarbeidet. Behovet for dette blir stadig mer aktuelt. Tilsvarende interpellasjon ble reist av Høyre allerede i 1988 uten reaksjon fra daværende miljøvernminister.

Når vil miljøvernministeren besvare interpellasjonen?"


Les hele debatten