Spørretimespørsmål fra Eva R. Finstad (H) til miljøvernministeren

Datert: 08.03.1991
Besvart: 13.03.1991 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Eva R. Finstad (H)

Spørsmål

Eva R. Finstad (H): "I Nes kommune har et hotellprosjekt blitt liggende ubehandlet og blitt forsinket på grunn av uklarhet med hvem som skal behandle saken.

Hvorfor har ikke departementet arbeidet med overgangsordninger i forbindelse med frifylkeordningen, og kan statsråden nå sørge for at denne saken blir behandlet av de rette instanser så raskt som overhodet mulig?"


Les hele debatten