Spørretimespørsmål fra Marie Brenden (A) til samferdselsministeren

Datert: 06.03.1991
Besvart: 13.03.1991 av samferdselsminister Kjell Opseth

Marie Brenden (A)

Spørsmål

Marie Brenden (A): "Et godt veisystem i og inn til Lillehammer er av avgjørende betydning for avviklingen av OL. Den såkalte Mesnadals-armen er i alle folkevalgte organer vedtatt som tunnel-løsning. Det haster med denne saken.

Kan samferdselsministeren bidra til en snarlig løsning?"


Les hele debatten