Spørretimespørsmål fra Johan M. Nyland (A) til samferdselsministeren

Datert: 07.03.1991
Besvart: 13.03.1991 av samferdselsminister Kjell Opseth

Johan M. Nyland (A)

Spørsmål

Johan M. Nyland (A): "Rapportene fra utekontroller i januar 1991 fra Biltilsynet i Oppland viser at 2/3 av de kontrollerte tungbilene og 1/3 av personbilene hadde mangler. Det er grunn til å tro at tekniske mangler med tunge kjøretøyer er et betydelig trafikksikkerhetsproblem.

Kan samferdselsministeren gjøre noe for å bedre disse forholdene?"


Les hele debatten