Spørretimespørsmål fra Inge Myrvoll (SV) til samferdselsministeren

Datert: 08.03.1991
Besvart: 13.03.1991 av samferdselsminister Kjell Opseth

Inge Myrvoll (SV)

Spørsmål

Inge Myrvoll (SV): "På statsbudsjettet for 1991 er det satt av 25 millioner kroner til tilskudd til forsøksordninger med kollektivtrafikk. Ifølge Arbeiderbladet 8. januar 1991 er det kommet inn søknader på til sammen 140 millioner kroner. For eksempel har Drammen søkt om nærmere 10 millioner kroner til slike forsøk, og kun fått tildelt 500 000 kroner.

Vil samferdselsministeren ta initiativ til å øke potten på 25 millioner kroner, slik han antyder i Arbeiderbladet 8. januar 1991?"


Les hele debatten