Spørretimespørsmål fra Eirin Faldet (A) til samferdselsministeren

Datert: 07.03.1991
Besvart: 13.03.1991 av samferdselsminister Kjell Opseth

Eirin Faldet (A)

Spørsmål

Eirin Faldet (A): "Hva vil samferdselsministeren gjøre for at Biltilsynet skal få bedre mulighet til å ivareta sine primæroppgaver; teknisk kjøretøykontroll og kontroll med føreropplæring?"


Les hele debatten