Spørretimespørsmål fra Eirin Faldet (A) til sosialministeren

Datert: 08.03.1991
Besvart: 13.03.1991 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

Eirin Faldet (A)

Spørsmål

Eirin Faldet (A): "Trygderetten ber om å få innføre 300 kroner i gebyr som må betales for den som ønsker vedtak fra trygdekontoret anket.

Vil sosialministeren gå inn for at det innføres trygdegebyr på anker?"


Les hele debatten