Spørretimespørsmål fra Marie Lovise Widnes (SV) til sosialministeren

Datert: 07.03.1991
Besvart: 13.03.1991 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

Marie Lovise Widnes (SV)

Spørsmål

Marie Lovise Widnes (SV): "I Dagbladet 7. mars 1991 vert det hevda at legemiddelindustrien driv med "smøring" av legar. Det vert hevda at dyre reiser, gåver og liknande skaper bindingar, som kan vere ein fåre for etisk standard og fagleg grunngjeving for utskriving av medisin.

Vil sosialministeren undersøke tilhøva, og syte for at det ikkje utviklar seg til korrupsjonsliknande tilstandar?"


Les hele debatten